Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ubytování

Nejčastější dotazy

 • Jak se přihlásím do aplikace ISKAM?

Do ISKAM se přihlašujete pomocí stejného uživatelského jména a hesla UTB, které používáte k přihlášení do STAG. Uživatelské jméno a heslo dostanete po zápisu ke studiu a může trvat cca 2 i více pracovních dnů, než jej studijní oddělení zavede do databáze. Teprve potom se budete moci do ISKAM přihlásit.

 • Co mám dělat, když si nepamatuji svoje heslo do ISKAM?

Na úvodní stránce STAG si můžete vygenerovat nové heslo (student UTB již po zápise). Kontaktovat IT oddělení KMZ na emailu it@kmz.utb.cz

 • Za jak dlouho můžu v ISKAM zkontrolovat, zda byla kauce připsána?

Úhrada přes platební bránu je připsána v ISKAM okamžitě. Při platbě bankovním převodem (včetně využití QR kódu) obvykle trvá 2 – 4 pracovní dny (ze zahraničí i déle), než bude platba připsána v ISKAM. Během výše uvedené doby neposílejte dotazy ani potvrzení o platbě, zda jsme již kauci obdrželi. Podívejte se nejdříve do přehledu neidentifikovatelných plateb v aktualitách na naší úvodní stránce (může se stát, že jste neuvedli správný VS a nám se nepodařilo Vaši platbu přiřadit). Pokud kauci ani po 6 dnech od uhrazení nevidíte v ISKAM, pošlete dotaz a potvrzení o platbě na e-mail: ekonom@utb.cz
(V době dovolených může trvat připsání platby do ISKAM i 10 pracovních dnů).

 • Vrátíte mi zaplacenou kauci, pokud zruším rezervaci?

Kauci nebo její část je možné vrátit, pokud o vrácení zažádáte v termínech pro vrácení kauce uvedené v pravidlech ubytování.

 • Co se stane s kaucí, pokud v daném termínu nenastoupím na ubytování?

Pokud bez omluvy v daném termínu nenastoupíte na ubytování a nemáte ani v ISKAM uhrazenou zálohu kolejného, budete z pořadníku automaticky vyřazen, ztrácíte nárok na ubytování v rámci původního pořadníku a kauce Vám propadá v plné výši.

 • Stále mám v žádosti o ubytování uvedeno „nerozhodnuto“.

Pokud máte uhrazenou kauci, tak Vaše žádost čeká na vyřízení. Žádosti jsou vyřizovány postupně dle kritérií stanovených v Pravidlech ubytování a s ohledem na lůžkovou kapacitu. Žádost může být vyřízena i během akademického roku. V případě, že nechcete dále čekat, požádejte o zrušení žádosti v ISKAM: Účet → kontaktní formuláře → zrušení žádosti o ubytování. A následně o vrácení kauce v ISKAM: Účet → kontaktní formuláře → Vrácení rezervační kauce. Více – Podrobná pravidla ubytování.

 • Můžu si podat žádost i po zahájení akademického roku?

Ano, žádost je možné podat i během akademického roku. Žádosti jsou vyřizovány postupně dle uvolňovaných lůžek až do vyčerpání všech pořadníků.

 • Moje žádost byla zamítnuta co s tím?

Důvodů k zamítnutí žádosti může být několik, např.: duplicitně podaná žádost, žádost podána ve špatném pořadníku, žádost v pořadníku CZ + SK jako neznámá osoba, neuhrazená požadovaná výše kauce. Požádejte v ISKAM o zrušení špatně podané žádosti a bude Vám umožněno podání nové žádosti. ISKAM: Účet → kontaktní formuláře → zrušení žádosti o ubytování.

 • Jak se dozvím, jestli mám zaplacené kolejné?

Po přihlášení do ubytovacího systému ISKAM v menu klikněte na záložku Konto, kde najdete přehled plateb kolejného a aktuální stav konta.

 • Poslal jsem kolejné, ale stále ho nevidím v ISKAM.

Pouze úhrada kolejné přes platební bránu v ISKAM, v hotovosti nebo platební kartou na recepci VŠ kolejí nebo Garni je připsána okamžitě. Při platbě bankovním převodem (včetně použití QR kódu) obvykle trvá 2 – 4 pracovní dny (ze zahraničí i déle), než bude platba připsána v ISKAM. V případě placení na poslední chvíli proto doporučujeme využít platební bránu nebo zaplatit na recepci VŠ kolejí nebo Garni.

 • V ISKAM mám jinou adresu, než v loňském roce?

Adresa v ubytovací databázi je stejná jako adresa, kterou jste uvedli na studijním oddělení. Pokud jste záměrně měnili adresu pouze na kolejích a neprovedli jste změnu na studijním oddělení, nemůže být změna při aktualizaci údajů akceptována, primární zdroj údajů studenta je studijní databáze STAG.

 • Změnil/a jsem na studijním oddělení v studijní databázi STAG své telefonní číslo, e-mail nebo číslo cestovního dokladu (OP, pas = týká se pouze cizinců). Musím to nahlásit i u ubytovatelky, aby to změnila v ubytovací databázi?

Ano musíte, výše zmíněné údaje se ze studijní databáze STAG do ubytovací databáze neaktualizují, je tedy nutno jejich změnu nahlásit také u ubytovatelky nebo provozního příslušné budovy.

 • Jak je možné, že se mi z účtu pořád stahuje kolejné, když už koleje nevyužívám?

Jsou 2 možnosti: Na svém bankovním účtu máte nastaven příkaz k úhradě, aby se platba kolejného odesílala každý měsíc, a příkaz nebyl zrušen. Další možností je opuštění kolejí bez odhlášení u ubytovatelky nebo provozního a neukončení ubytování dle Podrobných pravidel ubytování.

 • Kde mi potvrdíte tiskopis o vyrovnání závazků?

Vámi vyplněný tiskopis o vyrovnání závazků si můžete nechat potvrdit v kanceláři kterékoli ubytovatelky nebo provozního VŠ kolejí v jejich úředních hodinách.

 • Vystavíte mi Smlouvu o ubytování za účelem vyřízení víza?

Novým studentům vystavuje KMZ Smlouvy za účelem vyřízení víza pouze na základě žádosti z mezinárodního nebo studijního oddělení UTB.
Stávající studenti mají možnost požádat o vystavení smlouvy za účelem víza sami e-mailem příslušnou ubytovatelku nebo provozního, ale za předpokladu, že dodají veškeré potřebné údaje k vystavení smlouvy a potvrzení o tom, že i v dalším AR budou studovat na UTB. Smlouva za účelem víza slouží primárně k vyřízení nebo prodloužení víza a neznamená automaticky rezervaci lůžka. Je nutné postupovat podle Podrobných pravidel ubytování, v ISKAM podat žádost o ubytování a zaplatit rezervační kauci.

 • Pokud mám na vrácení kauce nárok, vrátíte mi kauci automaticky?

Ne, pokud si kauci nevyzvednete osobně na recepci při ukončení ubytování, musíte požádat o vrácení kauce (případně části kauce nebo přeplatku) v ISKAM. Dokud o vrácení nepožádáte, kauce zůstává na Vašem účtu v ISKAM. KMZ nemůže vědět, zda si kauci nechcete ponechat v ISKAM na další akademický rok.

 • Obdržel jsem rezervaci ubytování v jiné budově, než jsem požadoval.

Preference budovy ještě neznamená automaticky rezervaci na dané budově. Kapacita lůžek v daných budovách je omezena. Pokud pro Vás není na preferované koleji volné lůžko, je Vám automaticky přiděleno ubytování na další budově.

 • Můžu požádat o změnu rezervace lůžka před nástupem na ubytování nebo ihned po nástupu na ubytování?

Změna rezervace lůžka ve výše uvedených případech není již z organizačních a administrativních důvodů možná. Můžete rezervaci zrušit (pravidla ubytování – viz. podmínky vrácení kauce) nebo nastoupit na přidělené ubytování a po nastěhování všech studentů se domluvit s ubytovatelkou nebo provozním příslušné budovy na přestěhování na uvolněné lůžko nebo výměně s jiným studentem.

Fakulty a součásti

Zavřít