Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Veřejnost

V případě volné kapacity nabízíme krátkodobé ubytování pro veřejnost na kolejích Antonínova (U6) a T.G.M. (U12). Ubytování je možné na základě předchozí emailové komunikace, zaslané na email koleje-u6@utb.cz nebo koleje-u12@utb.cz a následného potvrzení rezervace ubytovatelkou příslušné koleje.

Nástupy jsou možné od 13:00 hod a ukončení ubytování do 9:00 hod. Cena za ubytování je uvedena v Ceníku ubytování pro veřejnost.

Recepce je otevřena nonstop. V odjezdový den je možné uschovat zavazadla.

Tel. recepce U6: +420 576 036 201

Tel. recepce U12: +420 576 038 001

Fakulty a součásti

Zavřít