Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ubytování

Koleje a menza UTB nabízí ubytování poblíž centra města ve VŠ kolejích (Antonínova – U6, Štefánikova – U7,
T.G.M. – U12), na max32, v hotelu Garni a v ubytovacím zařízení MSI.
Pokoje jsou převážně dvoulůžkové, dále jsou dispozici jednolůžkové a třílůžkové v omezeném množství.
Ubytování je určeno pro studenty, zaměstnance a v případě volné kapacity i pro veřejnost.

Ubytování studentů se řídí interními předpisy KMZ – naleznete zde.

Ubytování zaměstnanců se řídí Směrnicí rektora – Pravidla pro přidělování a užívání služebních bytů.

Fakulty a součásti

Zavřít