Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Systém ubytování ISKaM

Pod zkratkou ISKAM se skrývá název Informační systém kolejí a menz. Jde o online aplikaci, ve které můžete podat žádost o ubytování, zaplatit kauci nebo si hlídat měsíční platby kolejného. Do aplikace se přihlašujete pod svým uživatelským jménem a heslem UTB, tedy stejnými údaji, které používáte jako login do Portálu UTB / STAG.

Fakulty a součásti

Zavřít