Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Studenti kombinovaného studia

Krátkodobé ubytování v Hotelu Garni a ve VŠ kolejích UTB ve Zlíně pro studenty kombinované formy studia je možné pouze v případě volné kapacity.
Ubytování je možné na základě zaslané poptávky na Vámi vybraný níže uvedený e-mail a následného potvrzení rezervace provozním, recepční nebo ubytovatelkou příslušné budovy.
Z důvodu omezené kapacity pro krátkodobé ubytování není možné zasílat tyto požadavky déle než 7 dnů před požadovaným termínem. Předběžné rezervace nejsou možné.

Hotel Garni nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín
Email: garni@utb.cz Tel. recepce: NONSTOP +420 576 034 740

Ubytování v hotelu Garni je možné na základě předchozí emailové komunikace zaslané na výše uvedený e-mail a následného potvrzení rezervace provozním nebo recepční.

Nástupy jsou možné od 14:00 hod. a ukončení ubytování do 11:00 hod.
Recepce je otevřena nonstop.

Cena za ubytování je uvedena v Ceníku ubytování pro veřejnost.

VŠ koleje Antonínova 4379, Zlín (U6)
Email: koleje-u6@utb.cz Tel. recepce: NONSTOP +420 576 036 201
VŠ koleje Štefánikova 150, Zlín (U7)
Email: koleje-u7@utb.cz Tel. recepce: NONSTOP +420 576 036 111
VŠ koleje TGM 3050, Zlín, (U12)
Email: koleje-u12@utb.cz Tel. recepce: NONSTOP +420 576 038 001

Ubytování ve VŠ kolejích je možné na základě předchozí e-mailové komunikace zaslané na Vámi vybraný výše uvedený e-mail a následného potvrzení rezervace ubytovatelkou příslušné VŠ koleje.

Nástupy jsou možné od 13:00 hod. a ukončení ubytování do 9:00 hod.
Recepce je otevřena nonstop. V odjezdový den je možné uschovat zavazadla

Cena za ubytování je uvedena v Ceníku ubytování pro veřejnost.

Fakulty a součásti

Zavřít