Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Ukončení ubytování

Ubytování na kolejích končí nejpozději k datu ukončení Smlouvy o ubytování (Dodatku ke smlouvě, dohodě nebo výpovědi). Přesný termín předání ubytovacího místa si předem dohodněte emailem s ubytovatelkou příslušné koleje.

Před tím, než se z příslušné koleje odstěhujete, je nutné dát pokoj do původního stavu a vyřídit nezbytné formality:

  • Na recepci si vyzvedněte lůžkový list, který jste vyplňovali při nástupu na ubytování.
  • Ukliďte ubytovací prostor a předejte ho v pracovní dny od 7:00 hod. do 13:00 hod. uklízečce (viz Pravidla ubytování pro daný AR).
  • Nakonec zajděte za ubytovatelkou, abyste se odhlásili z ubytování. Vraťte lůžkový list, identifikační nálepku a klíče od pokoje. Kauce bude vrácena pouze v případě splnění všech podmínek uvedených v Pravidlech ubytování a dodržení Smlouvy o ubytování.

Fakulty a součásti

Zavřít