Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Objednávkový systém

Objednávkový systém

Slouží k doplnění stávajícího systému, jako garance (jistota), že strávník dostane vždy objednané jídlo po dobu výdeje.

Strávníci (pouze zaměstnanci a studenti UTB) mohou pro objednávání jídel na následující den i na více dní dopředu využívat objednávkový terminál s dotykovou obrazovkou (Prezentační místo – umístěné v atriu a východu na menze U4 a před menzou U5) nebo webové rozhraní (Jídelníček UTB). Objednávky může strávník měnit nebo rušit až do nastaveného termínu uzávěrek objednávek. Objednávání jídel probíhá vždy na konkrétní výdejnu, pro kterou je zobrazen jídelníček. Z provozních důvodů je nutné vždy odebrat objednaná jídla na výdejně, pro kterou byla objednávka provedena. K dispozici je též tzv. burza jídel, která umožňuje nabídnout k odkoupení již objednané jídlo jiným strávníkům i po uzávěrce objednávek.

Důležité upozornění: Pro uložení objednávky na prezenčním místě je vždy nutné přiložit znovu identifikační kartu na snímač.

Manuály

Manuál pro objednávkový systém pomocí Prezenčního místa naleznete zde.
Manuál pro objednávkový systém pomocí webové aplikace WebKredit naleznete zde.
Prezentační místoWebKredit

Fakulty a součásti

Zavřít