Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Objednávkový systém

Obecná pravidla

  • Jídelníček se zveřejňuje vždy s týdenním předstihem.
  • Uzávěrka objednávek na daný den je vždy v 19:00 hod předchozího dne. Po tomto termínu nelze již objednávku upravovat. (měnit výdejnu, objednávat další jídlo, stornovat)
  • Strávník je zodpovědný za kontrolu/výběr výdejního místa. Z provozních důvodů je nutné vždy odebrat jídla na výdejně, pro kterou byla objednávka provedena.
  • Pro prezentační místo platí, že pokud chce strávník provedené objednávky nebo jejich změny uložit, je vždy nutné ukončit činnost přiložením identifikační karty ke snímači. Jinak nemohou být provedené objednávky nebo jejich změny uloženy.
  • Strávník (student UTB) musí mít dostatečný kredit na identifikační kartě, úhrada objednávaného jídla probíhá v okamžiku objednání (potvrzení objednávky).

Fakulty a součásti

Zavřít