Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Studenti prezenčního studia

Studenti 1. ročníků

Podávání žádosti

Zažádat o ubytování na koleji můžete až poté, co se zapíšete ke studiu a budete mít vlastní profil v informačním a studijním systému STAG. Žádost podáváte elektronicky v aplikaci ISKAM (Informační systém kolejí a menzy), do které se přihlásíte pod stejným uživatelským jménem a heslem, jako se přihlašujete do systému STAG. V ISKAM pak najdete aktuální informace o svém ubytování.

Zaplacení kauce

Abyste mohl být zařazen do pořadníku je třeba uhradit kauci (viz Pravidla ubytování pro daný akademický rok). Zda se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v ISKAM.

Kauci můžete zaplatit třemi způsoby:

  • Bezhotovostně – částku převeďte ze svého účtu na účet 107-7297170247/0100. Jako variabilní symbol (VS) uveďte VS, který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  •  Hotovostně – částku vložte v Komerční bance na účet 107-7297170247/0100. Opět je třeba uvést variabilní symbol (VS), který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  • Platební bránou v aplikaci ISKAM.

Pokud odesíláte platbu ze zahraničního bankovního účtu, směřujte ji na číslo účtu ve formátu IBAN CZ94 0100 0001 0772 9717 0247 a v případě potřeby uveďte i SWIFT kód KOMBCZPP.

Pohlídejte si poplatky za transakci, protože banky si účtují rozdílné částky.
Při převodu z EUR do CZK si dávejte pozor, aby se částka nesnížila.

Termín podání žádosti

Termíny zahájení podávání žádostí jsou vždy uvedeny v Pravidlech ubytování pro daný AR a nebo na webu KMZ.

Více informací naleznete v Pravidlech ubytování pro daný AR viz. zde.

Dojezdnost

Jedním ze 3 kritérií vyhovění žádosti o ubytování je časová dojezdnost. Časová dojezdnost = kolik času potřebuje student k tomu, aby se dopravil z místa svého bydliště do Zlína. Pro AR 23/24 je hranice dojezdnosti nastavena na 2120 bodů. Žádosti studentů s kratší dobou dojezdností budou vyřizovány později dle dostupných kapacit.

Studenti 2. – 5. ročníků

Podávání žádosti

Žádost o ubytování podáte přes ubytovací systém ISKAM, kam se přihlásíte se stejnými údaji, jako používáte k přihlášení do systému STAG.

Zaplacení kauce

Abyste mohl být zařazen do pořadníku je třeba uhradit kauci (viz Pravidla ubytování pro daný akademický rok). Zda se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v ISKAM.

Kauci můžete zaplatit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně – částku převeďte ze svého účtu na účet 107-7297170247/0100. Jako variabilní symbol (VS) uveďte VS, který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  •  Hotovostně – částku vložte v Komerční bance na účet 107-7297170247/0100. Opět je třeba uvést variabilní symbol (VS), který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  • Platební bránou v aplikaci ISKAM.
  • Hotově nebo platební kartou na recepci VŠ koleji.
  • Hotově u ubytovatelek.

Termín podání žádosti

Termíny zahájení podávání žádostí jsou vždy uvedeny v Pravidlech ubytování pro daný AR a nebo na webu KMZ.

Více informací naleznete v Pravidlech ubytování pro daný AR viz. zde.

Dojezdnost

Jedním ze 3 kritérií vyhovění žádosti o ubytování je časová dojezdnost.
Časová dojezdnost = kolik času potřebuje student k tomu, aby se dopravil z místa svého bydliště do Zlína.
Pro AR 23/24 je hranice dojezdnosti nastavena na 120 bodů.
Žádosti studentů s kratší dobou dojezdností budou vyřizovány později dle dostupných kapacit.

Fakulty a součásti

Zavřít