Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Nástup na ubytování

  • Termín nástupu jste si zvolili přes webové stránky v tabulce nástupu. Pokud máte vyhověnou žádost až po zahájení AR, termín nástupu vidíte v ISKAM.
  • Nástup v jiném termínu je možný pouze po předchozí domluvě s ubytovatelkou příslušné koleje.
  • Před příjezdem je nutné elektronicky potvrdit Smlouvu o ubytování a mít uhrazené kolejné (viz Pravidla o ubytování pro daný AR).
  • Při nástupu je potřeba předložit doklad totožnosti a průkaz studenta UTB nebo ISIC kartu a odevzdat vyplněnou evidenční kartu studenta.
  • Student, který bez omluvy v daný termín nenastoupí, je z pořadníku automaticky vyřazen, ztrácí nárok na ubytování v rámci původního pořadníku a kauce mu propadá v plné výši.

Fakulty a součásti

Zavřít