Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Platba za ubytování

Nejpozději do 10. dne aktuálního měsíce musí být v ISKAM připsaná platba kolejného.
Kolejné lze uhradit následujícími způsoby:

  • Inkasem – příkazy k inkasu kolejného jsou zadávány 1 krát měsíčně nejpozději k 5. dni daného měsíce. Je nutné si zřídit souhlas ve Vaší bance a současně v ISKAM doplnit Vaše číslo účtu a potvrdit souhlas s inkasem. Platí pouze pro ubytované studenty.
  • Prostřednictvím platební brány – po přihlášení do systému ISKAM: nabídka Účty ==> Hlavní účet ==> Charge (platba je v ISKAM připsána okamžitě).
  • Bezhotovostní platba nebo vklad hotovosti – na účet ubytovatele 107-7297170247/0100, s nutným uvedením variabilního symbolu, platby bez variabilního symbolu nelze identifikovat. VS = vygenerované číslo po přihlášení v ISKAM.
  • V hotovosti u ubytovatelky.
  • V hotovosti nebo platební kartou na recepci VŠ kolejí.

Fakulty a součásti

Zavřít