Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Internet na kolejích

Připojené koleje

Datová síť je k dispozici na všech pokojích na koleji Štefánikova, Antonínova a TGM pro studijní potřeby ubytovaných studentů. Na koleji TGM se k datové síti mohou připojit i zaměstnanci UTB ubytovaní v 1. a 5. patře. Na koleji Štefánikova je pro studenty k dispozici 196 datových zásuvek, na koleji Antonínova je možno využít 209 datových zásuvek a na koleji TGM je 334 datových zásuvek. Na koleji TGM, Štefánikova a Antonínova jsou v provozu internetové studovny.

Parametry připojení

V říjnu 2004 byl uveden do provozu Proxy a DHCP server. Server zajistí automatické přidělení IP adresy a ostatních parametrů připojení. Případné výpadky serveru prosím omluvte, probíhá stálá konfigurace serveru ke spokojenosti uživatelů. Zatím jsou zakázány jen porty 135 a 445, přes které se většinou šíří viry a také je zakázán provoz P2P sítí z kolejní datové sítě do internetu. Ve vlastnostech připojení sítě Vašeho počítače nastavte:

  • Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
  • Získat adresu serveru DNS automaticky

Fakulty a součásti

Zavřít