Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
KMZ utb

Rozhodnutí ředitele KMZ ze dne 21.4.2020

Z provozních důvodů bude k datu 30. 4. 2020 uzavřena budova U7. Dosud ubytovaní studenti budou
přestěhováni v pracovních dnech do VŠ kolejí TGM U12, VŠ kolejí Antonínova U6 nebo na ubytovnu
MSI.
Podrobnější informace naleznete zde.

Fakulty a součásti

Zavřít