Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
KMZ utb

Pořadníky a proces schvalování

Abychom předešli dotazům ohledně doby schválení Vašich žádostí, rádi bychom Vám sdělili pracovní postup.
Pro studenty vyšších ročníků:
1. Registrace (podávání) žádostí o ubytování na AR 21/22 započala 9. 6. 2021 po půlnoci
2. Schvalování (vyhovění) žádostí začne až od pondělí 14. 6. 2021
3. Po schválení (vyhovění) budete vyrozuměni automaticky emailem
4. Po splnění bodu 3 Vám bude umožněna volba výběru pokoje.

Pro studenty prvních ročníků:
1. Registraci (podání) žádosti můžete provést až po zápisu na Vaši fakultu
2. Po schválení (vyhovění) budete vyrozuměni automaticky emailem

Upřesnění:
Stále vyhodnocujeme podle 3 základních pilířů:
1. Čas podání žádosti
2. Čas zaplacení kauce
3. Body za dojezdnost

Fakulty a součásti

Zavřít