Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
KMZ utb

Objednávkový systém – Instrukce

V návaznosti na nynější události jsme přistoupili k omezení provozu na jednotlivých stravovacích zařízeních.

1. Vyberte si z jídelníčku požadované jídlo. jídelníček dostupný ZDE.

2. Objednávka se zadává vždy na následující týden.

3. Kontaktujte pověřenou osobu dané fakulty nebo její součásti. Případně přímo na emailové adrese objednavky@kmz.utb.cz.

In connection with the current events, we decided to limit the operation of individual catering facilities.

1. Choose your desired meal from the menu. menu available HERE.

2. The order is always placed for the following week.

3. Contact the authorized person of the faculty or its component. Alternatively, directly at objednavky@kmz.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít