Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Zpět
KMZ utb

Aktuality k pořadníkům AR 20/21

Jedním ze 3 kritérií vyhovění žádosti o ubytování je časová dojezdnost.

Vzhledem k velkému zájmu o ubytování ve VŠ kolejích a MSI postupně vyřizujeme žádosti o ubytování s dojezdností více než 120 bodů a u prvních ročníků 2120 bodů. Žádosti studentů s kratší dobou dojezdností budou vyřizovány později dle dostupných kapacit. Časová dojezdnost = kolik času potřebuje student k tomu, aby se dopravil z místa svého bydliště do Zlína.

Pořadníky CZ + SK

Kapacita pro 1. ročníky
FTVOLNO*
FAIOBSAZENO**
FMKOBSAZENO**
FHSVOLNO*
FAMEOBSAZENO**
Kapacita pro vyšší ročníky
VOLNO*

Vysvětlivky:
* Žádosti jsou průběžně vyřizovány.
** Posun v pořadníku probíhá dle uvolňování lůžek. Studenti, kteří nechtějí čekat na uvolnění lůžka, mají možnost zažádat na email koleje-u7@utb.cz o zrušení své žádosti a navrácení kauce. Je nutné v ISKAM doplnit číslo účtu, který je vedený v ČR.

Abychom předešli dotazům ohledně doby schválení Vašich žádostí, rádi bychom Vám sdělili pracovní postup.
Pro studenty vyšších ročníků:
1. Registrace (podávání) žádostí o ubytování na AR 21/22 započala 9. 6. 2021 po půlnoci
2. Schvalování (vyhovění) žádostí začalo od pondělí 14. 6. 2021
3. Po schválení (vyhovění) budete vyrozuměni automaticky emailem
4. Po splnění bodu 3 Vám bude umožněna volba výběru pokoje.

Pro studenty prvních ročníků:
1. Registraci (podání) žádosti můžete provést až po zápisu na Vaši fakultu
2. Po schválení (vyhovění) budete vyrozuměni automaticky emailem

Upřesnění:
Stále vyhodnocujeme podle 3 základních pilířů:
1. Čas podání žádosti
2. Čas zaplacení kauce
3. Body za dojezdnost

Fakulty a součásti

Zavřít