Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Studenti 2. – 5. ročníků

Podávání žádosti

Žádost o ubytování podáte přes ubytovací systém ISKAM, kam se přihlásíte se stejnými údaji, jako používáte k přihlášení do systému STAG.

Zaplacení kauce

Abyste mohl být zařazen do pořadníku je třeba uhradit kauci (viz Pravidla ubytování pro daný akademický rok). Zda se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v ISKAM.

Kauci můžete zaplatit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně – částku převeďte ze svého účtu na účet 107-7297170247/0100. Jako variabilní symbol (VS) uveďte VS, který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  •  Hotovostně – částku vložte v Komerční bance na účet 107-7297170247/0100. Opět je třeba uvést variabilní symbol (VS), který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  • Platební bránou v aplikaci ISKAM.
  • Hotově nebo platební kartou na recepci VŠ koleji.
  • Hotově u ubytovatelek.

Termín podání žádosti

Termíny zahájení podávání žádostí jsou vždy uvedeny v Pravidlech ubytování pro daný AR a nebo na webu KMZ.

Více informací naleznete v Pravidlech ubytování pro daný AR viz. zde.

Dojezdnost

Jedním ze 3 kritérií vyhovění žádosti o ubytování je časová dojezdnost.
Časová dojezdnost = kolik času potřebuje student k tomu, aby se dopravil z místa svého bydliště do Zlína.
Pro AR 21/22 je hranice dojezdnosti nastavena na 120 bodů.
Žádosti studentů s kratší dobou dojezdností budou vyřizovány později dle dostupných kapacit.

Fakulty a součásti

Zavřít