Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jak se ubytovat

Studenti 1. ročníků

Podávání žádosti

Zažádat o ubytování na koleji můžete až poté, co se zapíšete ke studiu a budete mít vlastní profil v informačním a studijním systému STAG. Žádost podáváte elektronicky v aplikaci ISKAM (Informační systém kolejí a menzy), do které se přihlásíte pod stejným uživatelským jménem a heslem, jako se přihlašujete do systému STAG. V ISKAM pak najdete aktuální informace o svém ubytování.

Zaplacení kauce

Abyste mohl být zařazen do pořadníku je třeba uhradit kauci (viz Pravidla ubytování pro daný akademický rok). Zda se kauce úspěšně připsala na náš účet, zjistíte v ISKAM.

Kauci můžete zaplatit třemi způsoby:

  • Bezhotovostně – částku převeďte ze svého účtu na účet 107-7297170247/0100. Jako variabilní symbol (VS) uveďte VS, který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  •  Hotovostně – částku vložte v Komerční bance na účet 107-7297170247/0100. Opět je třeba uvést variabilní symbol (VS), který naleznete po přihlášení do aplikace ISKAM.
  • Platební bránou v aplikaci ISKAM.

Pokud odesíláte platbu ze zahraničního bankovního účtu, směřujte ji na číslo účtu ve formátu IBAN CZ94 0100 0001 0772 9717 0247 a v případě potřeby uveďte i SWIFT kód KOMBCZPP.

Pohlídejte si poplatky za transakci, protože banky si účtují rozdílné částky.
Při převodu z EUR do CZK si dávejte pozor, aby se částka nesnížila.

Termín podání žádosti

Termíny zahájení podávání žádostí jsou vždy uvedeny v Pravidlech ubytování pro daný AR a nebo na webu KMZ.

Více informací naleznete v Pravidlech ubytování pro daný AR viz. zde.

Dojezdnost

Jedním ze 3 kritérií vyhovění žádosti o ubytování je časová dojezdnost.
Časová dojezdnost = kolik času potřebuje student k tomu, aby se dopravil z místa svého bydliště do Zlína.
Pro AR 21/22 je hranice dojezdnosti nastavena na 2120 bodů.
Žádosti studentů s kratší dobou dojezdností budou vyřizovány později dle dostupných kapacit.

Fakulty a součásti

Zavřít